רופאים מאל קודס לא יוכלו לעבוד בישראל

בית המשפט העליון דחה עתירה אשר הוגשה כנגד החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, וקבע כי 29 בוגרי בית הספר לרפואה באוניברסיטת אל קודס לא יוכלו לעסוק ברפואה בישראל.

מתוך אתר "פורטל עובדים" 8.8.12

אוניברסיטת אל קודס הינה אוניברסיטה הפועלת ביישוב הפלשתינאי אבו-דיס ובירושלים. הליכים לשם הכרה בשלוחה הירושלמית של האוניברסיטה כ"מכללה הכפופה לפיקוח המועצה להשכלה גבוהה" טרם קיבלו את האישורים הדרושים. חרף כך, הרופאים ביקשו ממשרד הבריאות להתיר להם להיבחן במבחני ההסמכה הישראליים ולעבוד בישראל כרופאים. משרד הבריאות סירב לבקשה ועתירה בעניין הוגשה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. כאמור, בית המשפט המחוזי דחה את העתירה, ופסק דינו אושר על ידי בית המשפט העליון.

במסגרת העתירה, הבוגרים טענו כי בקשותיהם נדחו על ידי משרד הבריאות מבלי שהן נבחנו באופן ענייני. נטען כי יש להתייחס אליהם כסטודנטים אשר למדו רפואה בחו"ל ולא כבוגרי מוסד ישראלי שלא קיבל את אישור המל"ג. כמו כן, האחרונים טענו כי ההחלטה בעניינים ניתנה מתוך אפליה בעבודה לעומת בוגרי אוניברסיטאות אחרות, מתוך שיקולים זרים ובשרירות. העותרים ביקשו להקיש לעניינם ממקצועות אחרים כגון סיעוד ומשפטים. זאת ועוד, במסגרת העתירה הודגש המחסור ברופאים בישראל.

טענות משרד הבריאות והחלטת בית המשפט העליון

משרד הבריאות טען כי מדינת ישראל איננה יכולה להכיר במוסדות אשר פועלים בתחומי המדינה כמוסדות אקדמאים בחו"ל. כמו כן, הודגש כי עניינם של הרופאים במקרה דנן היה שונה מתחומים כגון משפטים ועבודה סוציאלית, וזאת בשל הסדרים סטטוטוריים שונים החלים על ענפים אלה.

בית המשפט העליון דחה כאמור את העתירה. בפסק הדין נקבע כי החלטתו של משרד הבריאות בעניין העותרים הייתה סבירה ומבוססת על הוראות פקודת הרופאים. הודגש כי אפליה לא עמדה מאחורי החלטת משרד הבריאות, ולא היה מדובר בעניין שהתקבל על בסיס שיקולים זרים ו/או שרירותיים. השופט, נועם סולברג, הדגיש כי החלטתו של משרד הבריאות התקבלה "מתוך הכרה בכך שמדובר בבוגרי בית ספר לרפואה אשר איננו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, וזאת למרות שהוא פועל גם מתוך תחומי ישראל". השופט סולברג דחה את בקשתם של העותרים לראות באוניברסיטה כמוסד אקדמי בחו"ל, וזאת נוכח העובדה כי "מדינה ריבונית איננה יכולה להכיר במוסדות הפועלים בבירתה כמוסדות חוץ".

בפסק הדין הודגש כי סטודנט סביר אשר מתחיל ללמוד רפואה באוניברסיטה בירושלים שאיננה מוכרת על ידי המל"ג יכול לצפות שלימודיו לא יוכרו בישראל. העותרים ביקשו להתייחס לעניינם כפי שמשרד הבריאות התייחס בסוגיה דומה בעבר. בית המשפט העליון דחה טענה זו בקובעו כי ההתייחסות המקלה כלפי המקרה אליו העותרים הפנו הייתה לפנים משורת הדין.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content